Švento Kazimiero Parapija - Los Angeles, CA

Švento Kazimiero Parapija - Los Angeles, CA LA lietuvių Šv.Kazimiero parapija
Los Feliz rajone veikianti Šv.Kazimiero parapija yra LA lietuvių bendruomenės širdis. 1938 m., prel. Julius Maciejauskas, Atvykęs į New York aplankyti pasaulinės parodos, dėl prasidėjusio karo, negalėjo grįžti į savo namus.

Draugų, Kunigų skatinamas, vyksta į Los Angeles ir čia, nugalėjęs žmogaus jėgas viršijančias kliūtis, 1941 m. Birželio 1 dieną oficialiai įkūria ir įsteigia lietuviška parapija. Arkivyskupas Cantwell pašventina lietuvių pirmąją bažnytėlę trečioje gatvėje, ir suteikia jai misijines parapijos teises. Negalima nepaminėti, kad bažnytinio giedojimo pradžią davė Bronė Starkienė ir Rozalija Janušauskien

Draugų, Kunigų skatinamas, vyksta į Los Angeles ir čia, nugalėjęs žmogaus jėgas viršijančias kliūtis, 1941 m. Birželio 1 dieną oficialiai įkūria ir įsteigia lietuviška parapija. Arkivyskupas Cantwell pašventina lietuvių pirmąją bažnytėlę trečioje gatvėje, ir suteikia jai misijines parapijos teises. Negalima nepaminėti, kad bažnytinio giedojimo pradžią davė Bronė Starkienė ir Rozalija Janušauskien

Operating as usual

09/05/2021

rodos Bernardas butu tai parases vakar… ❤️🙏Pamastymui. Grazaus savaitgalio ir sviesiu minciu…

04/01/2021

Palaimingu Sv. Velyku! 🙏❤️🌸🐣

Disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Galiu būti pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje pasodinta į kalėjimą už kitokią nuomon...
03/14/2021
Disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Galiu būti pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje pasodinta į kalėjimą už kitokią nuomonę

Disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Galiu būti pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje pasodinta į kalėjimą už kitokią nuomonę

Visame pasaulyje žinoma garsiausia Lietuvos disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė, dėl tėvynės laisvės ištvėrusi KGB persekiojimą ir tremtį, šiandien sako, jog nė blogiausiuose sapnuose negalėjo susapnuoti ne tik Laisvės partijos siūlomų...

02/23/2021

Trumpas pranešimas

Šį sekmadienį, vasario 28 dieną, šv. Mišios bus aukojamos 10:00 val. ryto.
Dėl registracijos mišioms skambinti Zitai Orfanos 310-804-7549

Maloniai kviečiame atvyksti į parapiją🌺,
Zita O.

12/23/2020
Alio, Raseiniai

Visus su artejanciom Sv. Kaledom! Tikejimo, vilties, sviesos!❤️🙏

Šiandien paskutinis advento sekmadienis
Paklausykime krikščioniškos muzikos. Festivalis „Sielos 2020“
Vilija Radvilė (vokalas, gitara), Kornelija Petkutė (violončelė)
Giesmė „Su tavim“

Visus norinčius įsigyti šventintų Kalėdaičių (Kalėdinių plotkelių), kreipkitės į Parapijos sekretorę Zitą Orfanos, Cell:...
12/08/2020

Visus norinčius įsigyti šventintų Kalėdaičių (Kalėdinių plotkelių), kreipkitės į Parapijos sekretorę Zitą Orfanos, Cell: 310-804-7549 skambinti arba tekstinti.

Mokslo metu atidarymo Šv. Mišios sekmadinį, rugsėjo 13 d. 11 val.
08/22/2020

Mokslo metu atidarymo Šv. Mišios sekmadinį, rugsėjo 13 d. 11 val.

06/13/2020

6.14 mišios su kun. Tomu Karanausku

04/19/2020
Atvelykio sventos misios

Kviečiame įsijungti į bendrą maldąsu kunigu Tomu ir atšvęsti Atvelykio mišias. Linkime Jums visiems sveikatos ir Dievo palaimos 🙏

04/19/2020
Atvelykio sventos misios

Kviečiame įsijungti į bendrą maldąsu kunigu Tomu ir atšvęsti Atvelykio mišias. Linkime Jums visiems sveikatos ir Dievo palaimos 🙏

Amandas Ragauskas rašo apie Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje kabančios ypatingo Dievo Gailestingumo paveik...
03/22/2020
Dievo Gailestingumo Paveikslas - Vakarų Vėjai

Amandas Ragauskas rašo apie Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje kabančios ypatingo Dievo Gailestingumo paveikslo kopijos istoriją.

Ar žinojote, kad ją parapijai padovanojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas?
Paveikslo originalas nuo 2005 m. rugsėjo 28 d. puošia Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės altorių. Lietuvos Respublikos sostinė Vilnius krikščioniškam pasauliui žinomas kaip Gailestingumo miestas.

Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje kabo Dievo Gailestingumo paveikslo kopija, kurią parapijai padovanojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Paveikslo originalas

03/22/2020

Brangūs parapijiečiai,
Ką tik baigiau aukoti šv. mišias už visus mus ir sergančius. Palaiminto, ramaus savaitgalio jums linkiu ir meldžiu.

Jūsų kun. Tomas

Kardinolas Sigitas Tamkevičius apie dvasinį aklumą sunkiu visam pasauliui laikotarpiu:“Mūsų dienomis dažnai pasitaikanti...
03/22/2020
Sigitas Tamkevičius: Sekmadienio Evangelija. Kaip pagyti iš dvasinio aklumo?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius apie dvasinį aklumą sunkiu visam pasauliui laikotarpiu:

“Mūsų dienomis dažnai pasitaikanti neregystė – tai nesibaigianti dejonė, kad viskas yra blogai, ir nematymas mus supančio gėrio. Žmogus, kuris nesidžiaugia gyvenimu, yra neregys; kiekviena diena mums padovanoja puikių akimirkų, tik reikia jas pastebėti ir dirbti, kad gyvenimas dar labiau keistųsi į gera.

Dvasinis neregys koronaviruso grėsmę ir griežtas priemones, paralyžiavusias normalų žmonių gyvenimą, priima tik su dejone, o dvasiškai regintis ieško atsakymo, kokią šiuo atveju Dievas siunčia žinią skubančiam, tik pinigų bei malonumų ieškančiam ir sustoti nepajėgiančiam žmogui. Gal tai proga sustoti ir pamąstyti, kad be Dievo šiame pasaulyje viskas yra labai trapu.”

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei...

PLB - Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
03/20/2020

PLB - Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

🇱🇹🙏🌎#PLB valdybos nario Prelato Edmundo Putrimo gavėnios laiškas pasaulio lietuviams, kaip visuomet sklidinas išminties ir gerumo, kuriuo gerbiamas prelatas jau daug dešimtmečių dalinasi su šimtais tautiečių visame pasaulyje. Įsiklausykime ir dalinkimės:
"Mūsų pasaulis sustojo, ir turime laiko patirti asmeninę ir visuotinę gavėnią bei ruoštis vilties šventei – šventoms Velykoms. Tikiu, kad neatsitiktinai šio sekmadienio Evangelijoje kalbama apie praregėjimą, kuriam ir mes dabar esame kviečiami. Praregėti – tai pamatyti viską, ko iki šiol nematėme savo kasdienybėje."⬇️ #PrelatasPutrimas #VienybėjeJėga #DiasporaiRūpi #jungtisLietuvai #KartuMesNugalėsime #koronavirusas Prezidentas Gitanas Nausėda Globali Lietuva - Global Lithuania PLJS - Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga Draugas TIESA.COM Lietuvė Laikrastis Lietuvis Lietuvos Respublikos Seimas Vyriausybė Užsienio reikalų ministerija
____
Jėzus patepė neregio akis ir tarė jam: „Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje“. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. (Jn 9, 6-7)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Išgyvename neeilinį laiką, kai mums įprasta pasaulio tvarka yra sujudinta iš pačių pamatų, ir mūsų širdys prisipildę nerimo, nežinomybės dėl ateities.

Šiame išbandymų laike nei vienas nesame apsaugotas ir pavojaus akivaizdon visi stojame kaip viena didelė šeima. Kad įveiktų viruso keliamą grėsmę, pasaulis užsidaro, izoliuojasi, viskas aplink tarytum sustoja. Tačiau niekas negali apriboti ar sustabdyti mūsų dvasinio gyvenimo ir augimo. Kad ir kur būtume užsidarę, kad ir kaip mus ribotų namų ar net ligoninių sienos, savo sieloje ir maldoje mes galime būti vieni su kitais ir su visų mūsų Tėvu. Prisiminkime Jėzaus žodžius: „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 6).

Sakyčiau, kad dabartinė ypatinga padėtis skatina peržiūrėti ir apmąstyti save ir savo gyvenimą. Ar pakankamai dėmesio skiriame savo artimiesiems, bendruomenėms, ar stipriname savo ryšį su Dievu? Prisimenant Jėzaus palyginimą – ar savo namą statome ant smėlio, ir didesnė audra jį gali nugriauti, ar ant tvirtos uolos, ir net didžiausi vėjai jo nenuvers? (Mt 7, 24-27). Dabar kiekvienas galime naujai pažvelgti į savo vidų ir leisti, kad Dievas mus pripildytų savo šviesos. O šis žmogaus trapumas, kurį dabar patiriame, tegul mums liudija apie viltį, kad galime būti stiprūs Viešpatyje. Per žmogaus silpnumą išryškėja Dievo galybė.

Mūsų pasaulis sustojo, ir turime laiko patirti asmeninę ir visuotinę gavėnią bei ruoštis vilties šventei – šventoms Velykoms. Tikiu, kad neatsitiktinai šio sekmadienio Evangelijoje kalbama apie praregėjimą, kuriam ir mes dabar esame kviečiami. Praregėti – tai pamatyti viską, ko iki šiol nematėme savo kasdienybėje.

Tad per šį gavėnios laiką aukokime visus savo prašymus ir pasiryžimus Viešpačiui. Viską, kas mus slegia – Jam išsakykime ir paveskime. Atiduokime savo trapumą, nežinomybę, vienišumą į Jo mylinčias rankas. Šiandien mes kviečiami išeiti iš savęs, iš savo kasdienybės ir įpročių – į gavėnią link prisikėlimo. Išeikime iš savęs, ir, kaip ateitininkija mus ragina, visa atnaujinkime Kristuje!

Pabaigai, keletas prašymų ir palinkėjimų.

Lietuvių katalikų religinė šalpa kviečia šį sekmadienį 11:00 v.r. Niujorko (New York) laiku ir 5:00 v.p.p. Lietuvos laiku, asmeniškai ar su šeima jungtis į gyvojo Rožinio maldą. Vieningai melskime Motinos Marijos užtarimo ir globos.

Prisiminkime, kad šiuo laikotarpiu pareigą dalyvauti Šv. Mišiose galima atlikti stebint transliacijas per televiziją, radiją ar internetu. Detalesnę informaciją apie transliuojamas Šv. Mišias iš Lietuvos rasite interneto svetainėse: vilnensis.lt, marijosradijas.lt, vaticannews.va/lt.

Šv. Mišių transliaciją lietuvių kalba iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Čikagoje (Chicago) stebėkime šį sekmadienį 11:00 v.r. Čikagos laiku internete: YouTube.com/draugolaikrastis

Facebook paskyroje „Divine Providence Lithuanian Catholic Church“ šį sekmadienį 10:00 v.r. iš Dievo Apvaizdos parapijos Detroite bus transliuojamas Kryžiaus kelio mąstymas, 10:30 v.r. bus aukojamos Šv. Mišios, o po jų kalbama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

Brolių pranciškonų Prisikėlimo parapija Toronte šį sekmadienį transliuos Šv. Mišias internete adresu: https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/, kur taip pat galėsite rasti transliacijos įrašą.

Ypatingai saugokime vyresnio amžiaus bei sergančius žmones pasisiūlydami vietoj jų nueiti į parduotuvę ar vaistinę, ar bent paskambinkime jiems, pakalbinkime, suteikime tikslią informaciją, kaip apsisaugoti.

Nepamirškime ir vienišų žmonių, kuriems šiuo nelengvu laiku ypatingai svarbi bendrystė. Galiausiai, pasinaudokime proga sustiprinti santykius su šeimos nariais, atrasdami bendros maldos džiaugsmą.

Nemažai lietuvių dėl užsidariusių valstybių sienų negali sugrįžti namo į Lietuvą. Priglauskime juos, paremkime, padėkime, kuo galime.

Maldos vienybėje su jumis visais, išsibarsčiusiais visame pasaulyje.

Sveikatos, stiprybės, drąsos ir vilties!

Prelatas Edmundas J. Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

🇱🇹🙏🌎#PLB board member, Prelate Edmund Putrimas, sends a Lenten letter to the Lithuanians of the world, as always, spreading wisdom and kindness, which the respected prelate has shared with hundreds of thousands of compatriots all over the world for decades. Let's listen and share:

"Our world has stopped, and we have time to experience a personal and a universal Lent as well as prepare for the celebration of hope — holy Easter. I believe it is no coincidence that this Sunday's gospel speaks of the insight, to which we are now invited. Insight – to see everything that until now we haven't seen in our daily routine." ⬇️#PrelatePutrimas ️ #PowerInUnity #DiasporaMatters #loginLithuania #TogetherWeWillOvercome #coronavirus

____

Jesus anointed the eyes of the blind man and said to him, "Go,wash in the Pool of Siloam." The man went and washed and came home seeing. John 9:7 7

Dear brothers and sisters in Christ,

We are experiencing an extraordinary time in which the normal world order is shaken from its very foundations, and our hearts are filled with anxiety, uncertainty about the future.

In this time of trial, not one of us is protected and we all stand as one large family in the face of danger. In order to overcome the threat posed by the virus, the world closes, isolates itself, and everything around us is as if it were stopping. But nothing can limit or stop our spiritual life and growth. Whenever and wherever we are isolated, no matter how limited we are by the walls of our homes or even hospitals, we can be with each other in our souls and our prayers and with the Father of us all. Let us remember Jesus' words: “But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.” (Matthew 6:6)

I would say that the current extraordinary situation encourages you to review and reflect on yourself and your life. Do we pay sufficient attention to our loved ones, communities, do we strengthen our relationship with God?? Remembering Jesus' parable – do we build our house on the sand where a big storm can demolish it, or on a sturdy boulder, where even the greatest winds will not overturn it? (Matthew 7, 24-27). Now, each of us can look inside of ourselves again so that God fills us with his light. Let this fragility of man, which we are now experiencing, testify to the hope that we can be strong in the Lord. The power of God emerges through man's weakness.

Our world has stopped, and we have time to experience a personal and a universal Lent as well as prepare for the celebration of hope — holy Easter. I believe it is no coincidence that this Sunday's gospel speaks of the insight, to which we are now invited. Insight – to see everything that until now we haven't seen in our daily routine.

So, during this time of Lent, let us offer all our requests and our determination to the Lord. Everything that depresses us – let us tell him and offer it to him. Let us give our fragility, uncertainty, loneliness into His loving hands. Today we are invited to grow out of ourselves, out from our daily routines and habits, into Lent towards the Resurrection. Let us grow out of ourselves, and as the future calls us, let us all be renewed in Christ!!

In the end, a few requests and wishes.

The Lithuanian Catholic Religious Aid invites you, individually or with your family, this Sunday at 11:00 a.m. New York time and 5:00 p.m. Lithuanian time, to join the prayer of the Living Rosary. Let us pray together for Mother Mary's intercession and custody.

Let us remember that during this period the obligation to participate in Holy Mass by watching broadcasts on television, radio, or the internet. More detailed information about the broadcasts of Holy Mass from Lithuania are found on the websites: vilnensis.lt, marijosradijas.lt, vaticannews.va/lt.

Holy Mass broadcast in Lithuanian from the Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish in Chicago this Sunday at 11:00 a.m. Chicago time online: YouTube.com/ draugolaikrastis

On the Facebook webpage, “Divine Providence Lithuanian Catholic Church” this Sunday at 10:00 a.m. from Divine Providence Church in Detroit will broadcast Reflections on the Stations of the Cross, Holy Mass will be offered at 10:30 a.m., followed by the Prayer of the Crown of God's Mercy.

The Franciscan Resurrection Parish in Toronto will broadcast Holy Mass this Sunday through the internet at: https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/ where you can also find a broadcast transcription.

Let's especially protect the elderly and the sick by offering to go to the store or pharmacy for them - or at least call them, chat with them, give them accurate information on how to protect themselves.

Let’s also not forget single people for whom socializing is particularly important in this difficult time. Finally, let us take the opportunity to strengthen relations with family members, discovering the joy of common prayer.

Many Lithuanians cannot return home to Lithuania because of closed borders. Let's shelter them, support them, and help them as much as we can.

In the unity of prayer with all of you scattered around the world.

Health, strength, courage, and hope!!

Prelate Edmundas J. Putrimas
Lithuanian Bishops' Conference delegate for Lithuanian Catholics Abroad

03/12/2020

Brangūs parapijiečiai,

noriu pranešti, kad dėl corona viruso mūsų virtuvė bus uždaryta visam menesiui. Atsiprašome, linkiu ir meldžiu likti sveikiems.
Lauksiu Jūsų mišiose.

Kun. Tomas

Los Angeles Lithuanian Community / Los Angeles JAV Lietuvių Bendruomenė
03/06/2020
Los Angeles Lithuanian Community / Los Angeles JAV Lietuvių Bendruomenė

Los Angeles Lithuanian Community / Los Angeles JAV Lietuvių Bendruomenė

Pašaukimas atnaujinti Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią atsirado po apsilankymo Lietuvoje. Apie bažnyčios eksterjerui pasirinktos spalvos simbolizmą ir ką jis reiškia skaitykite "Vakarų vėjuose".

03/04/2020
Kovo 1 d., sekmadienį, 11 val. melsimės už pasaulio lietuvius! 🇱🇹 Šv. Mišias aukos prelatas Edmundas Putrimas ir kunigas...
02/27/2020

Kovo 1 d., sekmadienį, 11 val. melsimės už pasaulio lietuvius! 🇱🇹 Šv. Mišias aukos prelatas Edmundas Putrimas ir kunigas Tomas Karanauskas. Tai išskirtinės šv. Misios – jos bus įrašomos ir transliuojamos per Marijos radiją Lietuvoje. Susitikime!

Dėkojame sekmadienį dalyvavusiems šv. Mišiose, skirtose Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Los Andžele besisvečiuojanči...
02/24/2020

Dėkojame sekmadienį dalyvavusiems šv. Mišiose, skirtose Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Los Andžele besisvečiuojančiai aktorei Olitai Dautartaitei – už jautriai perskaitytas eiles, chorui – už gražias giesmes ir kartu iškilmingai giedotą Lietuvos himną, Rasa Paliulis – už Šventojo Rašto skaitinius, o kun. Tomas Karanauskas - už įdomų ir susimąstyti apie sėkmę, atjautą, vienas kito supratimą ir palaikymą skatinantį pamokslą.

Sveikiname šaulius, kurių gretos dar padidėjo. Sekmadienį prisiekė Algis Garolis, Linas Šepikas. Šaulių kuopoje dabar 27 nariai.

Lietuvos šaulių sąjunga JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc.

02/21/2020

Jau šį sekmadienį mūsų laukia ypatingos šv. Mišios, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 💛💚❤️

Maldos:
11:00 am – Už Lietuvą : Parapija
Už a.a. Algimantą Lisecką 4 metinės ir Milda Starėnienę 6 metinės
Už a.a. Kazimierą ir Stasę Gricius, Vaclovą ir Josefiną Butkevičius
Už a.a. Irena Viktoriją Bazienę
Už a.a. Zigmą Viskantą 1-os metinės
Už a.a. Vladą Gilį
Už a.a. tėvelį Liudviką Skardžių 1-os metinės
Už a.a. Saulę Jonynas 1-os metinės
Už a.a. Algį Bludžių
Už a.a. Bronių Stančiką
Už a.a. Leoną Murauską
Už a.a. Bronių Vaškevičių gimtadienio proga ir a.a. Juozą Šermukšnį
Už a.a. Oną ir Juozą Šermukšnius vestuvių sukakties proga : Diana Smith
Už a.a. mamą Nijolę Paulikienę ir močiutę
Už a.a. Laimutį Dovydaitį 6 mėn. po mirties

Prašome visų įtraukite į savo kasdienines maldas ir mūsų sunkiai sergančius artimuosius : Aleksą Kiršonį, Juozą Lipą, Janiną Čekanauskienę, Timothy Collins, Mia Rugeniūtę.

Address

2718 St George St
Los Angeles, CA
90027

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Švento Kazimiero Parapija - Los Angeles, CA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Our Story

Šv.Kazimiero parapija Los Feliz rajone nuo seno yra laikoma Los Andželo lietuvių bendruomenės širdimi.

1941 m. birželio 1-oji – Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos steigimo diena. Tą dieną J. E. Los Angeles arkivyskupas John Cantwell pašventino nedidelį dviejų aukštų namą 2511 Third Ave., Los Angeles, kuris buvo nupirktas parapijos steigėjo prelato Juliaus Maciejausko rūpesčiu. Pirmame namo aukšte buvo įrengta 70 sėdimų vietų bažnytėlė.

Prelatui J. Maciejauskui susirgus ir paaiškėjus, kad jis nebegalės tęsti klebono pareigų, arkivyskupas Cantwell naujuoju Šv. Kazimiero parapijos klebonu paskyrė kun. J. Kučingį. 1947 m. gegužės 14 d. parapijos steigėjas prelatas J. Maciejauskas mirė.

1947 metų pabaigoje į parapijiečius kreipęsis klebonas kun. J. Kučingis paskelbė drąsų iššūkį: „Visos kolonijos rūpestis ir troškimas yra greitai pastatyti naują bažnyčią, nes dabartinė jau per maža. Dirbkime, kad netrukus Los Angeles iškiltų puikus krikščionybės ir lietuvybės centras su tipiška gražia lietuviška bažnyčia”. Bazarai, piknikai ir aukos smarkiai pastūmėjo statybos fondą. 1948 m. kovo 7 d. buvo pašventintas pastatas (buvusi presbiterijonų bažnyčia), kurioje trejus metus buvo aukojamos šv. Mišios.

Nearby event/venues


Other Performance & Event Venues in Los Angeles

Show All